IІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів

"Актуальні питання автоматизації та інформаційних технологій"


 

Програмний комітет конференції

Голова

Оксанич А. П. – д.т.н., проф., директор Інституту технології напівпровідників і інформаційних комп’ютерних систем, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна).

Члени програмного комітету

Шевченко І. В. – д.т.н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна).

Конох І.С. – д.т.н., доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна).

Хайрова Н. Ф. - д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки (м. Харків, Україна)

Євсєєв В. В. – д.т.н., проф. Харківський національний університет радіоелектроніки (м. Харків, Україна) 

KrNU © 2024