І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів

"Актуальні питання автоматизації та інформаційних технологій"


 

Голова організаційного комітету


Когдась М. Г. – к.т.н. доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна)


Члени організаційного комітету:


Оксанич І. Г. – д.т.н. доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна)


Нікітіна А. В. – к.т.н., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна)


Рилова Н. В. – к.т.н., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна)


Технічний редактор:


Бурдільна Є. В. – к.т.н., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна) 

KrNU © 2023